Každý podnik, jehož činnosti zahrnují  přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související balení, nakládka, plnění nebo vykládka/ stáčení, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců.
        Bezpečnostní poradci ADR / RID
jsou odpovědni, při  zachování  odpovědnosti  vedoucího  podniku, za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.
      
       Nabídka obsahuje zajištění komplexní agendy externího bezpečnostního
poradce ADR / RID a vyškolení zaměstnanců
v uvedené oblasti podle potřeb Vaší firmy.

    Bezpečnostní poradce ADR / RID
Šurgot Bohumil je členem :

  Asociace bezpečnostních poradců a znalců, z.s. začleněné do Evropské asociace bezpečnostních poradců,

   Klubu bezpečnostních poradců ADR
DGSA sdružení ČESMAD BOHEMIA,

   Společnosti bezpečnostních poradců České republiky založené při Ústavu silniční
a městské dopravy a.s.

    Uvedená sdružení bezpečnostních poradců,
od vniku institutu bezpečnostního poradce, sdružují většinu bezpečnostních poradců
pro přepravy dle ADR i RID v ČR.
Copyright © 2015 by  "Bohumil Šurgot"All Rights reservedE-Mail: info@bezpecnostni-poradce.com
O firmě

Legislativa

ADR

RID

Školící programy

Klientská
zóna


NABÍDKA  SLUŽEB   BEZPEČNOSTNÍHO  PORADCE
pro silniční a železniční přepravy nebezpečných věcí
Bezpečnostní poradce ADR / RID
Bohumil ŠURGOT
       
       www.autokarbon.cz
     Polepy a celopolepy               automobilů, výloh, 
  veškeré  reklamní služby
1 9 9 5 - 2 0 1 5  =  2 0 let  profesionálního  působení  u  přeprav  s  nebezpečnými  věcmi
BEZPEČNOSTNÍ
PORADCE ADR / RID